Utveckling av foretagets samfinansiering 2015

Hela personal av polska marknadsanalytiker och chefer på toppnivå funderar på hur man kan förbättra våra varumärkes funktion så att de kan konkurrera med sina västerländska motsvarigheter. Ingenting är lätt att hitta rätt lösning för detta ämne. Varje år förlorar polska kontor och organisationer skyhöga summor pengar till följd av efterföljande förlorade anbud för betydande investeringar.

Om denna linje skulle kunna ändras skulle vi få hopp om att uppnå pengar som, pumpat in i vår egen ekonomi, skulle ge den rätt stimulans för tillväxt en gång. Samtidigt genomförs dessa anbud ofta av västerländska företag. Polack har ekonomiska förluster från den sista tidsfristen, till exempel i vinsten för att investera i modeller som inte förhoppningsvis skapas senare.Uppenbarligen är flytten framåt att bli den så kallade integrerat styrsystem. Idag är kraften hos många märken inte intresserade av en persons händer, och i alla kommittéer finns det samma sammanslutningar av människor. Som ett resultat förlängs beslutsprocessen kraftigt. Ofta fattas beslut när det faktiskt är för sent.Problemet märks och den polska regeringen, som förbereder sig för att noga följa det. Presenteras är skapandet av en särskild kommission som behandlar laganalysen i projektet för att eliminera onödig byråkrati, som är på gränsen till ett effektivt beslutsfattande.Polen är det svåraste i det europeiska avtalet antalet tjänstemän som faller på samma man. I den nuvarande tanken bör vi ta en modell från Tyskland, som för fem år sedan antog ett antal lagar som äntligen måste bekämpa alltför byråkrati. På grund av det faktum att det finns färre och färre tjänstemän, började staten spara. Detta beror på att de inte längre var tvungna att betala dem månadslöner. Och människor - särskilt de med den mest perfekta statliga nivån - tjänar mycket.Fram till idag satsar några av dem med den tyska staten om hur mycket avgångsvederlag som betalats ut och som var för låga för dem.