Register over narvaro i skolan

https://neo-vanes.eu/se/

Varje entreprenör, i att lära sig tillämplig redovisningslagen, är skyldig att föra register över företagets tillgångar. Sådana poster är registrering av anläggningstillgångar.

Varumärkets anläggningstillgångar inkluderar: mark, ständig nyttjanderätt till mark, hus och strukturer, maskiner, transportmedel, möbler och originalutrustning, vars antal vid förvärvsstadiet överstiger beloppet av tre tusen femhundra bra också det måste leva samägt eller ägt av skattebetalaren eller företaget. Skyldigheten att införa en tillgång i anläggningstillgångarna registreras under den månad då den erhölls.

Registret över anläggningstillgångar kommer troligen att visas i en bok som köpts i jobbpublikationer, på tryckta sidor med friska rubriker från en dator, på sidor som skapats manuellt med ritade tabeller eller i anteckningsböcker utan lämpliga tabeller, men uppgifterna måste innehålla all information som krävs för registrering. Anledningen är att manuellt fylla i det dokument som används i företaget.

Anläggningstillgångar redovisas på grundval av dokument som orsakar det ursprungliga värdet på de angivna tillgångarna. Tabellen för registrering av anläggningstillgångar ska vara: serienummer, förvärvsdatum och godkännande för användning, uppgifter om dokumentet som bekräftar köpet, beskrivning av anläggningstillgången, symbol för anläggningstillgångarna, startpris, avskrivningsgrad (beror på användningsår, avskrivningsbelopp, uppdaterad initialvärde, aktuellt avskrivningsbelopp och kassationsdatum tillsammans med skyldigheten för dess fullföljande. I försäljningen av en tillgång, ange försäljningsdatumet, om tillgången förstörs, bifoga en likvidationsrapport. Med rätt handling måste företaget förvara alla dokument som bekräftar förvärvet av anläggningstillgångar.