Plastbearbetning av vaxlar

För närvarande är metallurgi ett område som inte bara inkluderar plastformningsprocesser och gjuteri, men också används för att studera strukturer i makrokraft. I detta projekt förskjuts vanligtvis metallografisk mikroskopi.

Mikroskopi är en del som dök upp för flera hundra år sedan. Emellertid har förhållandevis nyligen olika typer av mikroskop använts i metallurgi. I moderna stadier behövs de när man arbetar med tekniska ämnen. För närvarande är metallografiska mikroskop extremt välkända inom nämnda fält, som används bland annat för att undersöka metallprover eller deras sprickor. Det är därför en bildteknik som sker på ogenomskinliga prover. Metallografiska mikroskop inkluderar elektronmikroskop, som tillhandahåller observation av strukturen vid atomtillståndet och ljusmikroskop, som uppträder vid lägre förstoring. Observationer som gjorts med hjälp av dessa enheter är oerhört viktiga, eftersom vi tack vare den kan upptäcka olika typer av mikrokrackor i produkten eller deras ursprung. Det är också möjligt att beräkna fasandelen och att exakt bestämma enskilda faser. Tack vare detta kan vi också uppskatta mängden och typen av inneslutningar, och många andra viktiga element, från ämnet metallurgi. Till exempel tillåter ofta mikroskopiska observationer av det nyskapade materialet noggrann observation av materialets struktur, så att vi kan förhindra många oönskade fel i framtiden.

Användning av metallografiska mikroskop är oerhört viktigt eftersom vi tack vare detta redan kan hitta materialfel. Men kom ihåg att det är svårt att hantera denna standard för möbler. Av den sista anledningen ska endast kvalificerade personer utföra tester på den.