Luftfororeningar bat

Vi flyttar till att bygga varje dag med luftföroreningar. Världshälsoorganisternas normer (WHO strikt bestämmer vilken koncentration av skadliga ämnen i sfären som är lämplig för att göra det bekvämt för sin hälsa, men det har inte haft någon allvarlig inverkan på mark och grundvatten. Den främsta orsaken till bildandet av en ogynnsam komposition av atmosfären är någon, civilisationsutveckling och industriens utveckling.

https://catch-patch-me.eu/se/

Atmosfärens sammansättning i en ny typ av produktionsanläggning är mycket viktigt för säkerhet och människors hälsa.ATEX-direktivet som drivs i slutet av Europeiska unionens medlemsstater och förbättrar standarderna som garanterar säkerheten för förhållandena i potentiellt explosiva områden ställer arbetsgivare ett antal uppgifter för att utesluta risk för explosion.Grundförhållandena ger korrekt ventilation och skyddar koncentrationen av farliga ämnen i luften som utsätts för kontakt med eventuell antändningskälla.Entreprenören har två alternativ: han måste förhindra uppbyggnad av farliga ämnen, som damm, gaser, dimma och ångor, vilka i kombination med luft bildar en explosiv blandning. Det andra erbjudandet är att eliminera risken för tändning, men med tanke på att överallt går till skapandet av allestädes elektrostatisk energi också för dess utsläpp - den första lösningen blir enklare.Motsatt till företagarnas behov kommer denna teknik ut.Industriella dammsamlare är ett dammuppsamlingssystem som är en av de mest kända och allmänt använda metoderna för luftrening. De industriella dammsamlare som används i denna plan räknas på gamla och våta.Genom att hålla sig kvar på deras arbetsmetoder kan vi extrahera enheter som:- bosättningskammare (dra av tyngdkraften,- elektrostatiska torra dammsamlare (använd elektrostatisk energi,- cykloner (med användning av centrifugalkraft,- Filter samlare (använd olika typer av filter.Våta industriella dammsamlare är baserade på sköljningsprocesser. De är därför en slags skrubber:- med fyllning- utan fyllning- skum,- med gasflöde genom vattenlåsningEtt antal tillgängliga metoder för luftfiltrering gör det möjligt att komma ihåg om människors skydd och hälsa både inom sektorn och dessutom i vardagen.