Lampa mark

Elektrostatisk jordning är en oerhört viktig detalj i industrin och transport av brandfarliga alkoholer och andra ämnen som vätskor och pulver. När statisk elektricitet bygger sig upp i närheten av brandfarliga material uppstår faror.

Varje år ansluter sig i hela Europa till mer än 400 olyckor orsakade av dessa händelser. Tändningar, bränder och till och med början är inte alls en verklig fara, vilket varje hälsotänkande gäst och chef är delvis medveten om.

Hallu MotionHallu Motion - En effektiv lösning för en deformerad tå!

Här kommer mekanismer och metoder för elektrostatisk jordning med råd. Deras tankearbete reduceras till att ansluta de hotade elementen med en lågmotståndsprocess till markpunkten med hjälp av en lämplig klämma. Det finns en stor del av deras sätt på marknaden - pincett, skruvad, placerad i en container. Mer utvecklade system gör det också möjligt för dig att övervaka jordningen i verklig ordning. I kombination med andra enheter kan de inte leda till dosering eller arbete med produkten i fall av jordproblem. Vissa metoder blockerar fysiskt en sådan möjlighet genom att stänga ventilen eller fyllmedlet, vilket är värdefullt i händelse av samverkande anordningar eller försök att kringgå säkerheten. Denna standard för lösningar introduceras ofta på tåg- och vägfartyg.

Ett ganska vanligt problem med användning av klämmor på apparater som går med lack, färger, lösningsmedel eller hartser är den svåra processen att omsluta ytan med material. Därför kan han skriva ett lager som isolerar elektrostatisk jordning, helt eller delvis och negerar dess effektivitet. Då resulterar det inte bara i enheter utan också containrar och tankar avsedda för lagring av ovan nämnda material.