Kolposkopi pa en tom mage

I många industrianläggningar och lager finns det risk för explosion. En sådan risk uppträder när vätskor eller fasta ämnen som genererar explosiva gaser utsöndras i mediet eller som avser att explodera om de är blandbara.

En explosiv atmosfär uppträder vanligtvis när den inre temperaturen är för hög eller om det finns en så kallad elektrisk båge. Ibland visas risken för explosion när lägenheten kommer fram för att skapa en gnista.

Särskilda fabriker och affärer industrin är oftast väl skyddade mot explosioner, men ibland saknas pomyślunku i betydelser, såsom bevis på bensinstationer, där risken för sprängämnen orsakar ofta människor som är där - outbildad, casual, släppa cigaretter på det farliga området.Särskilt explosionsskydd bör utökas inte bara över bensinstationer utan också på flygplatser, i avloppsreningsverk, även i bakgrunden där kornfabriker finns. Det finns mer explosiv fara i varv, som vi inte alla vet om.

Ovan nämnda platser är omgivna av en lag som kräver förlängning av speciellt explosionsskydd. För att kunna fungera lagligt måste ägare och personer som hanterar sådana lägenheter visa att de har certifikat som EG-typkontrollintyg och många fler.

De flesta bestämmelser om explosionsskydd genomförs av Europeiska unionen, varför förordningarna naturligtvis genomförs i polsk lag från det att vi går till gemenskapen.Varje ägare av anläggningen som utsätts för explosionsrisk bör noggrant demonstrera platsens specificitet i rapporten och visa också möjliga scenarier av situationer där han kan komma till en explosion.