Kassaregister witosa 31

Med kassakontot uppfylls skyldigheten att finansiera försäljningen. Denna lösning används i nära affärs- och serviceutbud där det inte finns något behov av att genomföra lagerhantering. Med hjälp av kassan kan du skriva sammanfattande försäljningsrapporter, samt detaljerade rapporter.

Kassaapparater med elektronisk kopia möjliggör utskrift av tankar, bland annat kopior av dagliga rapporter och exemplar av alla kvitton eller en viss dag. Innan vi köper ett kassa måste vi bestämma oss, eller det finns ingen anledning att kombinera kassan med en dator. Det är därför sant redan vid valet av kassan. Inte alla kassaregister kan fungera med en dator, kodläsare eller till och med en låda. Det är därför värt att göra ett avtal med rådgivare vid valet av rätt enhet innan du köper kassan. Det finanspolitiska kassaregisteret som är utformat för & nbsp; kan samarbeta med andra enheter.

Medelstora kassaregister och systemkassaapparater kan enkelt anslutas till en dator där det är förinstallerad kommersiell programvara. Försäljningen görs med hjälp av ett kassaregister, men för att skapa en lageruppdatering på den bärbara datorn bör du läsa försäljningen från kassan i början. På samma sätt med andra material eller byte av sparade priser. För det första gör vi ändringar i försäljningssystemet, då går vi direkt till kassan. Försäljningen garanteras att hanteras på ett belopp när datorn är avstängd. I förhållande till given programvara från kassaregistret tillhandahålls försäljning av kvitto med kvitto eller i bulk. I denna förklaring är produkterna direkt fullt popularitet i lagret, eftersom basen är ganska hög, för att accelerera försäljningen är lämpligt att använda streckkodsläsare till kassan och vid datorn och vid platsen för att underlätta införandet av artiklar för tidningen. Alltid innan du väljer kassan och programmet bör du använda informationen från specialister som väljer en bra konfiguration för energibehovet.

I varje kommersiell person kan den vanliga kassan och datorn ersättas med en innovativ lösning baserad på en POS-dator med en pekskärm där den kommersiella programvaran laddas. Datorn måste vara försiktig bredvid skrivaren så att kassan ligger inom handskärmen och ett tryckt kvitto.