Kassaapparat vad gransen

Skattekassan måste vara alla företagare som beslutar att sälja varor eller tjänster till icke-egenföretagare. Det spelar ingen roll om säljaren är en momsbetalare eller fortfarande dras tillbaka från sådana bosättningar. Vilka är skyldigheterna till en kassahållare?

Kassarägaren bör först och främst kontrollera om han nödvändigtvis måste registrera försäljningen han gör i kassan. När det gäller småförsäljningar, som sällan utförs, är ibland ett mer lönsamt alternativ att det finns poster i statistiken över odokumenterad försäljning. Undantag från behovet av att ha ett kassaapparat har återgivits i lagen för finansministeren av 4.11.2014 om undantag från syftet att föra register med hjälp av kassaregister.Låt oss komma ihåg att när vi köper den första kassan har vi rätt till återbetalning av upp till 90% av dess antal, dock inte mer än sjuhundra zloty. En stor bekvämlighet för både köparen och säljaren kommer att vara en perfekt konfigurerad kassaapparat, eller till exempel har en stor katalog över produkter eller tjänster som erbjuds. För en man är den stora fördelen med den nuvarande saken det faktum att han får ett kvitto som han kommer att ge som en möjlig grund för återvändande.

Regeln för att spela på beloppet är skattetagning av kassan. Vad handlar det om? Det är då ett unikt och irreversibelt förfarande som överlämnar den permanenta tilldelningen av skattebetalarens NIP-nummer till skattemodulen. Naturligtvis kan vi köpa kassaregister och inte skattemässigt, men sådana kassaregistrer kan bara spelas i icke-skattemässig stil. Det är särskilt viktigt att avräkningen av kassaapparaten utförs av en erfaren tekniker, eftersom det vid ett fel kommer att bli nödvändigt att köpa ett nytt kassaregister.

Melatolin PlusMelatolin Plus Melatolin Plus Enastående hjälp för problem som somnar!

För de viktigaste syftena med att ha en kassa, skriv ut biljetten och tappa den till användaren varje gång han gör ett köp, och skriv ut en daglig rapport en gång om dagen. En gång i månaden (den första dagen i varje månad bör en månadsrapport skrivas ut. Du bör också tänka på den obligatoriska översynen. Det bör uppnås efter 24 månaders användning av kassaregistret. Låt oss också hålla kvitton och rapporter väl: lagstiftaren ålägger företagare skyldigheten att hålla kopior av rullar och dagliga rapporter under en period på fem år, kvitton för en period på två år (från skatteårets slut. En viktig situation är också att komma ihåg att efter fem år ska företagaren obligatoriskt ersätta kassamodulen.