Gastronomi e sustentabilidade

Utifrån engelska är termen coachning namnet på en interaktiv träningsprocess som sker genom tekniker relaterade till psykologiska områden. Det är en typ av personalutbildning som består i att genomföra en beslutsprocess i projektet för att tillgodose deras professionella behov, vilket hjälper deras folk eller kontor att dynamisera tillväxttakten och gör det möjligt att förbättra företagets funktion. & Nbsp; Ledare av denna typ är tränare som skapar med kända killar på nya nivåer till exempel i ett kontrakt med deras verksamhet, karriärutveckling och analysera också frågor om interpersonliga relationer med sina egna anställda.

Professionell coachning gör det möjligt för kunder att fatta bättre beslut, använda sina verkliga predispositioner, klargöra sitt ansvar och fokusera på att optimera åtgärder som leder till deras resultat. Coaching är en process med självförbättring, varav den viktigaste är att förbättra kundens förtroende och visa stöd i autonoma att göra de avsedda nyheterna baserade på hans andra applikationer och intellektuella program. Andra funktioner som anges i utbildning för anställda i form av coachning är:

coaching är helt frivillig ledning;tränaren är inte lämplig att fastställa regler för klienten;undervisar inte människor, bara läker dem i processen att övertyga dem;baseras på frågor och stimulerar tänkande;det måste finnas en atmosfär av respekt och hjälp från kundens åsikter;målet är att sprida sig till att göra medvetna förändringar.