Fonster energibesparing kalkylator

Kontrollerande verksamhet är en särskilt viktig sak i stort sett alla branscher, i många byggnader eller företag. Byt avskiljare och strömbrytare skapar på ett enkelt sätt många tillverkare. Var och en av dem bryr sig om de system som han föreslagit som mycket komplett och matchade till nya former.

De viktiga fördelarna med strömbrytare består utan tvekan av små dimensioner, enkel installation och användningsförfarande, men framför allt ett mycket brett utbud när det gäller extrautrustning.

Effektivitetsomkopplaren är en maträtt som tas där krafter når ett högt tal. Dess första betydelse är att skydda andra elektriska enheter från effekterna av eventuell överbelastning eller kortslutning. Det är fortfarande relaterat till kontrollen av energifördelning i elkonstruktion.

Den grundläggande uppdelningen av strömbrytare innefattar lågspännings-, mellanspännings- och högspänningsbrytare. En karakteristisk egenskap hos lågspänningsbrytare är driftspänningen lägre än 1000V, medan deras enklaste konstruktion är brytare. Mellanspänningsströmbrytare ger vanligtvis 10 000 avstängningar.

När det gäller högspännings prestanda switchar, är de byggda i två teknologier: dödtank och levande tank. Metoden för funktion påverkar hela svaret på strömbrytaren, men också dess mekaniska form. Kretsbrytare som är förberedda i dödtanktekniken ger en mycket högre effekt kombinerad med en mycket intensiv stabilitet hos strömbrytaren. Högspänningsbrytare beror vanligtvis på den typ av medium som används för att släcka bågen.