Czestochowa metallbearbetning

För närvarande är metallurgi en sak som inte bara håller plastformningsprocesser och gjuteri, men som samtidigt är intresserad av studiet av makrostrukturerade strukturer. För närvarande avlägsnas vanligtvis experiment på metallografiska mikroskop.

Mikroskopi är ett fält som dök upp för flera hundra år sedan. Och bara beroende på de unga olika metoderna började mikroskop användas i metallurgi. På senare tid kan de inte ersättas under boken med ingenjörsartiklar. I det ovan nämnda fältet är de mest typiska metallografiska mikroskop som används bland annat för att söka efter metallprover eller deras sprickor. Det är den sista bildtekniken som skiftar på ogenomskinliga prover. Metallografiska mikroskop inkluderar elektronmikroskop, som fortsätter att observera strukturen vid atomtillståndet, och ljusmikroskop, kännetecknade av en mindre förstoring. Observationer som gjorts med hjälp av dessa verktyg är mycket viktiga, eftersom vi tack vare det kan upptäcka ett nytt sätt för mikrosprickor i varorna, dvs deras start. Det är fortfarande möjligt att beräkna fasandelen samt bestämma de exakta faserna. Tack vare detta kan vi också uppskatta mängden och sättet på inneslutningar, och dessutom många andra viktiga faktorer, med tanke på metallurgin. Till exempel kommer mikroskopiska observationer av nyligen skapat material ofta att köpa för specifik observation av materialets struktur, tack vare vilket vi kan förhindra många oönskade misslyckanden i perspektiv.

Användningen av metallografiska mikroskop är oerhört viktig eftersom vi tack vare det snabbt kan hitta materialfel. Men det är värt att det är farligt att hantera den här typen av utrustning. Av denna anledning bör endast kvalificerade personer utföra experiment på det.