Brandbrytare elektromet

Flameless ventiler är en maträtt som förhindrar att flammen kommer in i rummet. Denna explosionszon blockeras av en avstängningsventil.

Flamlös ventilation är ett sätt att skydda processapparater från de negativa effekterna av en explosion. Som en del av flamlös avluftning reduceras explosionstrycket till enhetszonerna upp till en säker nivå. Om trycket når det angivna priset öppnas lossningspaneler eller explosionssäkra flikar. Med sin start införs alltför stort tryck, flamma och oförbränd och bränd produkt i miljön.Metoden för flamlös avluftning kan i princip bo i separata rum, tack vare det faktum att brandens effekter inte kommer att tränga in i den skyddade apparaten.Det finns flera nya typer av enheter som kan ges i storleken av flamlös utluftning. De är nuvarande, i synnerhet tre skikt säkerhetsplatta och en enkelskikt avlastande panel.En säkerhetsskiva med tre skikt är för skyddande mot överdriven tryck eller vakuum genom att lindra explosionen.Uppgiften för en enkelskiktslättande panel är att garantera systemen mot effekterna av en explosion, vilket leder till möjligheten att lindra explosionen. Han ser användningen i cykloner, filter, silor, etc. Enheten kan med framgång användas i sådana insolationer där den består av lågt arbetstryck. Enkelskiktets lindrande panel finner användningen inom mat- och läkemedelsindustrin. Förmodligen leva utvecklat inom sanitetsområdet och under steriliseringen. Enheten kan rengöras med SIP / CIP-metoden